ČRS, z.s., MO Jablonné v Podještědí
oficiální stránky místní organizace

Aktuality

2023

Prodej povolenek na rok 2023

21.4. proběhne prodej povolenek od 16 hodin.

Přehled cen povolenek si můžete stáhnout zde: Ceník povolenek na rok 2023.pdf

Kompletní informace si můžete přečíst v sekci prodej povolenek 2023 na našem webu.

2022

ZAMYKÁNÍ POTOKA

Srdečně Vás zveme na zamykání potoka, které se koná 30. 12. 2022 v 10.00 na rybářském domě. Všichni jste srdečně vítáni!

Členská schůze

Český rybářský svaz Místní organizace Jablonné v Podještědí srdečně zve své členy na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 12.3. 2022 v 10 hodin ve společenském centru Jablonné v Podještědí. Účast všech členů nutná.

2021

Zamykání potoka

Srdečně Vás zveme na zamykání potoka, které se koná 29. 12. 2021 v 10.00 před rybářským domem. Všichni jste srdečně vítáni!

Prodej povolenek na rok 2022

Z důvodu bezpečnostních opatření proti šíření koronaviru bude až do odvolání provozován „bezkontaktní“ prodej povolenek a platba členských známek.

Přehled cen povolenek si můžete stáhnout zde: Ceník povolenek na rok 2022.pdf

Kompletní informace si můžete přečíst v sekci prodej povolenek 2022 na našem webu.

Dětské rybářské závody

Členská schůze - náhradní termín

Český rybářský svaz Místní organizace Jablonné v Podještědí srdečně zve své členy na výroční členskou schůzi, která se koná tuto sobotu 29.5. 2021 v 10 hodin ve společenském centru Jablonné v Podještědí. Účast všech členů nutná.

Členská schůze - únor

Kvůli koronavirové epidemii se v roce 2021 ruší členská schůze.

2020

Zamykání potoka

Srdečně Vás zveme na zamykání potoka, které se koná 27. 12. 2020 v 10.00 před rybářským domem. Všichni jste srdečně vítáni!

Prodej povolenek na rok 2021

Z důvodu bezpečnostních opatření proti šíření koronaviru bude až do odvolání provozován „bezkontaktní“ prodej povolenek a platba členských známek.

Přehled cen povolenek si můžete stáhnout zde: Ceník povolenek na rok 2021.pdf

Kompletní informace si můžete přečíst v sekci prodej povolenek 2021 na našem webu.

2019

Prodej povolenek na rok 2020

30. 12. 2019 Proběhne prodej povolenek na rok 2020 v rybářském domě od 14 do 17 hodin. Kompletní přehled cen povolenek si můžete stáhnout zde: Ceník povolenek na rok 2020.pdf. Další termíny prodejů si můžete přečíst v sekci prodej povolenek 2020 na našem webu.

Zamykání potoka

Srdečně Vás zveme na zamykání potoka, které se koná 28. 12. 2019 v 10.00 na rybářském domě. Všichni jste srdečně vítáni!

Členská schůze

Členská schůze se bude konat 29. 2. 2020 v 10.00 ve společenském centru Jablonné v Podještědí (Kino). Večer, téhož dne, se koná RYBÁŘSKÁ ZÁBAVA !!! Všichni jste srdečně zváni !!!

Dětské rybářské závody

Rybářská zábava

Srdečně Vás zveme na rybářskou zábavu, která se koná 23.2.2019 od 19.30 hodin ve společenském centru Jablonné v Podještědí (Kino).

Odevzdání povolenky

Upozorňujeme Vás na blížící se termín 15. ledna - povinnost odevzdání povolenky z roku 2018. Nebude-li odevzdána povolenka z roku 2018, nebude vystavena nová povolenka.

2018

Zamykání potoka

Srdečně Vás zveme na zamykání potoka, které se koná 29. 12. 2018 v 10.00 na rybářském domě. Všichni jste srdečně vítáni!

Prodej povolenek na rok 2019

27. 12. 2018 Proběhne prodej povolenek na rok 2019 v rybářském domě od 16 do 19 hodin. Kompletní přehled cen povolenek si můžete stáhnout zde: Ceník povolenek na rok 2019.pdf. Další termíny prodejů si můžete přečíst v sekci prodej povolenek 2019 na našem webu.

Členská schůze

Členská schůze se bude konat 23. 2. 2019 v 10.00 ve společenském centru Jablonné v Podještědí (Kino).

Dětský kroužek

Každý pátek proběhne v rybářském domě od 16 hodin pravidelný rybářský kroužek pro děti.

Výlov

13. 10. 2018 V sobotu proběhne výlov rybníka v Rynolticích.

Brigády na rok 2019 & revíry

10. 10. 2018 Doplněny informace o brigádnické činnosti na další rok a revíry na kterých je MO pověřená hospodařením.

Dětský kroužek

12. 10. 2018 Začátek dětského rybářského kroužku v rybářském domě na Nivách od 16 hodin.

Výlov

6. 10. 2018 V sobotu proběhl výlov Feldenského rybníka.

Činnosti

Dětský rybářský kroužek

Kroužek se koná každý pátek v rybářském domě od 16.00 hodin.

Sportovní rybolov

Sportovní rybolov je povolen na Markvartickém a Kněžickém rybníku, a Panenském potoce.

Chov ryb

Chov je uskutěčnován na 3 rybnících, hlavním zastoupením je kapr obecný a rychlená štika.

Vzdělávací a kulturní akce

Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb

Citace z: Český rybářský svaz, z. s. Český rybářský svaz, z. s. [online]. [cit. 2018-10-24]. Dostupné z: https://www.rybsvaz.cz/?page=jak_clenem_lovem_ryb

!!! Přihlášky nových členů je NUTNÉ odevzdat do konce LEDNA 2021 !!!

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:


Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá

 • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
 • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Další informace

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na všech MO, sekretariátech územních svazů i sekretariátu Rady ČRS.

Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit
udice.

Formuláře a tiskopisy

Brigádnická činnost

Brigády se vykonávají na rok následující. Povolenka je zájemci prodána pouze při naplnění (případné kompenzaci) brigádnické činnosti vůči MO.
Zájemci, kteří si chtějí odpracovat brigádnické hodiny, nechť kontaktují předsedu MO.

Děti do 14 let včetně

Děti jsou osvobozeny od brigádnické činnosti (Rybářský kroužek).

Mládež 15 - 17 let

Brigádnická povinnost v rozsahu 5 hodin / rok. Možnost finanční náhrady 100 Kč/h za neodpracované hodiny.

Dospělí 18 - 62 let

Brigádnická povinnost v rozsahu 10 hodin / rok. Možnost finanční náhrady:

 • 100 Kč/h při odpracování min. 5h
 • 150 Kč/h v ostatních případech (odpracováno pod 5 h)

Dospělí 63 - 65 let

Brigádnická povinnost v rozsahu 5 hodin / rok. Možnost finanční náhrady 100 Kč/h za neodpracované hodiny.

Dospělí 66 let a starší

Starší 66 let jsou osvobozeni od brigádnické činnosti.

Ženy a členové ZTP

Ženy bez rozdílu věku a členové ZTP jsou osvobozeny od brigádnické činnosti.

Prodej povolenek v roce 2022/2023

Termíny pro prodej v roce 2022/2023

Prodej Povolenek proběhne v následujících dnech a časech:
29.12.(2022) 15:00-17:00
13.1.(2023) 17:00-19:00
27.1.(2023) 17:00-19:00
10.2.(2023) 17:00-19:00
24.2.(2023) 17:00-19:00
10.3.(2023) 17:00-19:00

h

Revíry

PANENSKÝ POTOK 2
(441 046)

 • Délka: 9,0 km
 • Rozloha: 5,00 ha

GPS Začátku: 50°43'14.218"N, 14°42'38.608"E,
Konce: 50°46'12.424"N, 14°46'42.535"E

Přítok Ploučnice. Od silničního mostu v Brništi ř. km 8,5 ke stavidlům Markvartického rybníka ř. km 17,9 včetně náhonu na MVE v k. ú. Velký Valtinov. Do revíru nepatří spojení mezi rybníky Markvartickým, Pivovarským a Dvorským ve Lvové. Úsek od Lvové k pramenům je chovný - lov ryb zakázán.

Revír tvoří:

 1. Panenský potok (hlavní tok)
 2. tůň K Vrbě v k. ú. Velký Valtinov 0,5 ha
  (GPS Začátku: 50°44'59.761"N, 14°44'51.81"E,
  Konce: 50°44'38.429"N, 14°44'30.827"E)

PANENSKÝ POTOK 2 B
(441 080)

 • Rozloha: 0,30 ha

Revír tvoří:

 1. nádrž Kněžice v k. ú. Kněžice 0,3 ha
  (GPS 50°47'35.884"N, 14°46'25.617"E)

MARKVARTICKÝ RYBNÍK
V PODJEŠTĚDÍ
(07 441 095)

 • Rozloha: 8,80 ha

GPS 50°46'12.015"N, 14°46'36.449"E

Lov ryb povolen z celé hráze a od stavidla až 100 m za Zdislavinu studánku (úsek je označen cedulemi). Lov ze soukromých pozemků nebo z pozemků nepřístupných z veřejné komunikace je zakázán (celá pravobřežní linie od přítoku až po hráz)! Zákaz odstavení vozidel na hrázi rybníka!

Revír tvoří:

 1. Markvartický rybník v k. ú. Markvartice v Podještědí 8,8 ha

Kontakty

Kontaktní údaje organizace a bankovní spojení

Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Jablonné v Podještědí

Na nivách 225
471 25 Jablonné v Podještědí

IČ: 00482609
Číslo účtu: 900708389/0800
vedený u ČS, a.s.

Výbor místní organizace

Jméno Funkce Telefon E-mail
Adamec Josef předseda 703 123 763 josef.adamec@email.cz
Janoušková Miluše jednatelka 603 805 816 garneetka@seznam.cz
Říčan Pavel místopředseda 737 537 836 pavel.ricar@email.cz
Paulas Jiří hospodář 721 320 834 paulasj@seznam.cz

Dozorčí komise MO

g
Jméno Funkce
Novák Libor předseda
Přibáň Jaromír člen
Říčař Pavel člen